Vocabulaire Bank

In deze Vocabulaire Bank vindt u de vocabulaires die worden gebruikt in de EduStandaard afspraken (zie hier).

Deze Vocabulaire Bank is een afgeslankte versie van de Lexaurus Vocabulaire Bank, de SAAS oplossing van Knowledge Integration. Dit was een kostbare oplossing die bovendien helemaal niet paste bij het OnderwijsBegrippenKader. Daarom hebben we besloten om deze Lexaurus Bank te vervangen door een eenvoudige lijst waarmee wel ook duidelijk kan worden gemaakt wat er in een vocabulaire zit en ook een vocabulaire kan worden gedownload.

De komende periode wordt geïnventariseerd wat de behoeftes, eisen en wensen van de gebruikers zijn om deze Vocabulaire Bank door te ontwikkelen indien nodig.

Voor nadere informatie of verzoeken wordt u verzocht contact op te nemen met Bureau EduStandaard via info@edustandaard.nl.

Updates

EduStandaard Afspraak NL LOM vocabulaires

In onderstaande lijst staan de vocabulaires die worden gebruikt in de EduStandaard afspraak NL LOM (zie hier).

Voor alle betreffende NL LOM velden met uitzondering van veld 9.2 zijn deze vocabulaires platte waardenlijsten, zonder hiërarchie. Deze vocabulaires staan in onderstaande lijst opgesomd en direct in te zien (html) of te downloaden (xml).

Voor NL LOM veld 9.2 classificatie worden vocabulaires aanbevolen op basis van het OnderwijsBegrippenKader (OBK) van EduStandaard. Dit OBK is een gemeenschappelijke online voorziening met alle onderwijsbegrippen en hun onderlinge relaties, te beginnen met de leerniveaus, kerndoelen, vakken en het curriculum. Daarmee worden Nederlandse onderwijs vocabulaires gebaseerd op duurzame begrippen uit het OBK. Het OBK is een dienst van EduStandaard; de begrippen zijn goedgekeurd door de werkgroep OnderwijsBegrippenKader en Vocabulaires van EduStandaard. Met de OBK Begrippenbrowser (zie hier) kunt u zien welke onderwijsbegrippen in het OBK zitten. Op de website over het OBK (zie hier) vindt u een overzicht van alle verzamelingen van begrippen die zich in het OBK bevinden en u kunt hier direct doorklikken naar ieder van deze verzamelingen in de OBK Begrippenbrowser.
Als laatste item in onderstaande lijst wordt doorverwezen naar de vocabulaires voor het NL LOM veld 9.2, zoals nu de door de Kennisnetdiensten gebruikt in MetaPlus, Wikiwijs en de BronMetadataEditor (BME).

In vergelijking met de voorgaande Lexaurus Vocabulaire Bank ontbreken een aantal vocabulaires in onderstaande lijst. Dit betreft verouderde vocabulaires (Teruggetrokken en Aangemeld) voor NL-LOM veld 9.2. Aangezien voor dit veld 9.2 alleen vocabulaires op basis van het OBK worden aanbevolen, zijn deze verouderde vocabulaires weggelaten.

NL LOM 1.7 structuur - LOMv1.0 (xml)

NL LOM 1.8 aggregatieniveau - Aanbevolen (xml)

NL LOM 1.8 aggregatieniveau - LOMv1.0 (xml)

NL LOM 2.2 status - LOMv1.0 (xml)

NL LOM 2.3.1 levenscyclus bijdrage rol - LOMv1.0 (xml)

NL LOM 3.2.1 metametadata bijdrage rol - LOMv1.0 (xml)

NL LOM 4.4.1.1 technisch vereiste type - LOMv1.0 (xml)

NL LOM 4.4.1.2 technisch vereiste naam - besturingssysteem - LOMv1.0 (xml)

NL LOM 4.4.1.2 technisch vereiste naam - besturingssysteem - mobiele apparaten (xml)

NL LOM 4.4.1.2 technisch vereiste naam - browser - LOMv1.0 (xml)

NL LOM 5.1 soort interactiviteit- LOMv1.0 (xml)

NL LOM 5.2 soort leermateriaal - Aanbevolen (xml)

NL LOM 5.2 soort leerbron - LOMv1.0 (xml)

NL LOM 5.3 interactieniveau - LOMv1.0 (xml)

NL LOM 5.4 semantische dichtheid - LOMv1.0 (xml)

NL LOM 5.5. beoogde eindgebruiker - LOMv1.0 (xml)

NL LOM 5.6 context - Aanbevolen (xml)

NL LOM 5.6 context - LOMv1.0 (xml)

NL LOM 5.8 moeilijkheidsgraad - LOMv1.0 (xml)

NL LOM 6.1 kosten - LOMv1.0 (xml)

NL LOM 6.2 auteursrechten en andere beperkingen - LOMv1.0 (xml)

NL LOM 6.2 auteursrechten en andere beperkingen - Aanbevolen (xml)

NL LOM 7.1 relatie soort - LOMv1.0 (xml)

NL LOM 7.1 relatie soort - Aanbevolen (xml)

NL LOM 9.1 classificatie - Aanbevolen (xml)

NL LOM 9.1 classificatie - LOMv1.0 (xml)

NL LOM 9.2 classificatie - Kennisnetset (download)